Punkt Przedszkolny „Radosne Lata ”

Specjalne potrzeby edukacyjne 
WWRD i KS

Zespół realizujący program specjlanych potrzeb edukacyjnych tworzą osoby z niezbędnymi kwalifikacjami i doświadczeniem, w tym: logopeda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, wychowawcy oraz pedagogowie posiadający niezbędne kwalifikacje pozwalające im pracować z dziećmi o określonym rodzaju niepełnosprawności. Skład Zespołu może się różnić w zależności od potrzeb konkretnego dziecka, do których jest dopasowywany.

Pracownicy odpowiadający za wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz realizację terapii przygotowują Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne przeznaczone dla maluchów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również sporządzają Karty Indywidualnych Potrzeb dla dzieci posiadających specjalne potrzeby edukacyjne. Personel wchodzący w skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju kontroluje oraz sprawuje nadzór nad pracą terapeutyczną z podopiecznymi, pozostając w ścisłym kontakcie z rodzicami i opiekunami dzieci.