Punkt Przedszkolny „Radosne Lata ”

Plan dnia

7.00 – 8.30

Przyjmowanie Dzieci, indywidualne kontakty z Rodzicami, swobodne zabawy indywidualne i grupowe

8.35 – 8.45

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne

8.45 – 9.15

Śniadanie

9.15 – 10.00

Zabawy dydaktyczne prowadzone przez wychowawcę

10.00 – 10.30

Zajęcia z instruktorami z zewnątrz

10.30 – 10.45

Drugie śniadanie

10.45 – 11.45

Spacer, zabawy na świeżym powietrzu

11.45 – 12.00

 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

12.00 – 12.30

 Obiad- zupa

12.30 – 12.45

Toaleta i przygotowanie do odpoczynku

12.45 – 14.45

Odpoczynek, zajęcia relaksacyjno-wyciszające, słuchanie muzyki, czytanie bajek, sen.

14.45 – 15.00

 Przygotowanie do obiadu

15.00 – 15.30

Obiad – II danie

15.30 – 16.30

Aktywne zajęcia, zajęcia rozwojowe, zajęcia indywidualne. Przygotowanie do podwieczorku.

16.30 – 16.50

Podwieczorek

16.50 – 17.50

Zabawy dowolne – twórcze z kolegami i koleżankami

17.50 – 18.10

 II podwieczorek

18.10 – 19.00

Zabawy swobodne. Oczekiwanie na rodziców