Naszą misją jest wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój dziecka. Pragniemy, aby każdy dzień spędzony w żłobku był dla dziecka radosnym wspomnieniem.

Radosne Lata są wpisane do rejestry żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 228/Z/2015 .

“Uśmiech dziecka jest pierwszym owocem sensu ludzkiego istnienia”

Henry N. Hudson

Nasze motto realizujemy w 6 zasadach:

Pokazujemy dzieciom świat jako miejsce nieograniczonych możliwości, dając im jednocześnie narzędzie w postaci umiejętności przyswajania różnorodnej wiedzy oraz umiejętności językowe, niezbędne we współczesnym świecie. Rozbudzamy w dzieciach ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

Uczymy je asertywności jednocześnie pielęgnując ich poczucie własnej wartości. Wychowujemy je w szacunku, życzliwości i akceptacji siebie i innych.

Przygotowujemy dzieci do wyrażania emocji, przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami.

Zapewniamy dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspierania ich działań twórczych.

W naszym żłobku dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Placówka zapewnia w szczególności:

 

profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku od 6m-cy do 3 lat

usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne świadczone przez wymaganą przepisami prawa liczbę personelu

działania profilaktyczne, korekcyjno-naprawcze i promujące zdrowie

zaspokajanie potrzeb fizycznych dziecka, społecznych, psychicznych i emocjonalnych dziecka

prowadzenie urozmaiconych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych zgodnie z programem pracy żłobka

prowadzenie programu adaptacyjnego w celu ułatwienia przystosowania się dziecka do pobytu w żłobku