Punkt Przedszkolny „Radosne Lata ”

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Zasady prowadzenia i organizacji WWR oparte są na Rozporządzeniu MEN(04.04.2005 r. i in.) . Zajęcia wczesnego wspomagania organizowane są w celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju deficytami, z niepełnosprawnością i zagrożonych niepełnosprawnością. WWR to forma pobudzania rozwoju psychomotorycznego i społecznego dziecka oraz niwelowania/ minimalizowania czynników zakłócających rozwój. Terapia obejmuje dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności (od pierwszych tygodni życia) do czasu podjęcia nauki w szkole. Zajęcia prowadzone są w sposób indywidualny (liczba godzin ustalana indywidualnie) i są nieodpłatne. W procesie terapeutycznym uczestniczą Rodzice. Dzieci korzystają z pomocy specjalistów na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawanej przez Poradnie Psychologiczno– Pedagogiczne .

Przedszkole w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oferuje wsparcie w zakresie:

  • logopedii (terapia mowy)
  • neurofizjoterapii (rehabilitacja ruchowa)
  • terapii zajęciowej (pedagogiczno – psychologicznej)
  • terapii SI (integracja sensoryczno – motoryczna)
    Zapewniamy atmosferę życzliwości i bezpieczeństwa oraz zaangażowanie i profesjonalne podejście pracujących w zespole specjalistów.

Jeżeli dostrzegają Państwo w rozwoju swojego dziecka odstępstwa, nieprawidłowości, coś co budzi niepokój czy wątpliwości, zapraszamy! W naszym przedszkolu uzyskacie Państwo poradę oraz niezbędną interwencję.